லெப்ரான் ஜேம்ஸ் கிட் அறிமுகம் லெப்ரான் ஜேம்ஸ் என்பிஏ பருவத்தின் சிறப்பம்சமாகும்

நல்ல வேலை, சேக்ரமெண்டோ.

சில பிரபலங்கள் NBA ஐ விட அதிகமாக உள்ளன. ஜாக் நிக்கல்சன். ஸ்பைக் லீ. ஜிம்மி கோல்ட்ஸ்டீன். உலகளாவிய வெஸ். நிச்சயமாக, அவை அனைத்திலும் மிக முக்கியமானது: லெப்ரான் ஜேம்ஸ் கிட். லீப்ரான் ஜேம்ஸ் கிட் லீக் வரலாற்றில் மிக முக்கியமான வைனின் நட்சத்திரமாக இருந்தபோது முக்கியத்துவம் பெற்றார்.

இது நல்ல NBA-ing, கிங்ஸ். நல்லது.